Rapat Terbatas mengenai Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, 16 Mei 2019, di Istana Merdeka, Jakarta

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 16 Mei 2019
Kategori: Pengantar
Dibaca: 3.771 Kali

Bismillahirrahmanirrahim.
AssalamuÂ’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian,
Sore hari ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya mengenai pendidikan dan pelatihan vokasi. Betul-betul pada sore hari ini saya sudah ingin mendapatkan perbaikan dan lebih tajam lagi sehingga nanti betul-betul ketemu apa yang kita inginkan. Yaitu, bonus demografi yang puncaknya akan ada di kurang lebih tahun 2030, betul-betul bisa kita manfaatkan dan kita bisa melakukan pembangunan  sumber daya manusia secara besar-besaran. Dan kuncinya adalah langkah perbaikan, reformasi di pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

Mungkin itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Tetapi sekali lagi, kita ingin sebuah hal yang konkret. Betul-betul pelatihan itu menghasilkan SDM yang kelihatan ter-upgrade betul skill-nya, sehingga anggaran yang kita keluarkan betul-betul bisa bermanfaat yang konkret.

Saya rasa itu sebagai pengantar.

Pengantar Terbaru